Jak mój Dziadek został kierownikiem samochodu;)

Właśnie w czasie swojego kilkuletniego pobytu w Rosji mój dziadek musiał nauczyć się prowadzić samochód. Wątpię, by miał sposobność spróbować tego przed swoim wyjazdem w 1911 roku. Czy wówczas w Trzebini w ogóle widziano jakiś automobil? Być może ktoś z gości odwiedzających ówczesną właścicielkę trzebińskiego dworu, Gabrielę Stępińską, mógł przybyć tu tym środkiem lokomocji, ale […]

Czytaj dalej Jak mój Dziadek został kierownikiem samochodu;)

sowiecki paszport 1918 na druku z carskim orłem

  Ta kartka papieru, nieco większa niż format A4, to właśnie paszport mojego dziadka Jana, dzięki któremu udało mu się wraz z żoną Anną wydostać ogarniętego rewolucją bolszewicką Astrachania. Tak mi się przynajmniej wydaje, że „ogarniętego rewolucją”, bo to niby już rok po wybuchu rewolucji, ale nowa władza chyba nie do końca okrzepła: druk paszportu […]

Czytaj dalej sowiecki paszport 1918 na druku z carskim orłem